Zamówienie: ZOU-XII.271.223.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.223.2018.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 19 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

22 stycznia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

17 grudnia 2018

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-01-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-07

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-28

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-03-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-19 11:38 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)