Zamówienie: ZOU-XII.271.224.2018.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.224.2018.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż, dostawa i montaż  foteli obrotowych

Termin składania ofert/wniosków

8 lutego 2019 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

28 grudnia 2018

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-08

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-14

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-03-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-30 14:57 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)