Zamówienie: ZOU-XII.271.26.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.26.2018.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 25 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem funkcji nadzoru dla zadania "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

20 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-10-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-10-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-20 10:17 - zamieszczenie-26_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.11.2018r. (Wprowadzenie informacji)