Zamówienie: ZOU-XII.271.28.2019.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.28.2019.MM
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP cz. "A" przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

5 kwietnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-04-05

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-29 13:47 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)