Zamówienie: ZOU-XII.271.29.2019.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.29.2019.JW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 1 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Organizacja cyklu weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych pt.
"Lato na Madalinie 2019" oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu Zajezdni

Termin składania ofert/wniosków

21 marca 2019 do godz. 11:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-01 14:14 - Załącznik nr 8 do SIWZ - Plan sytuacyjny - LnM 2019 (Wprowadzenie informacji)