Zamówienie: ZOU-XII.271.3.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.3.2018.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 15 stycznia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 200 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załącznikach nr 1a (dla części 1) i 1b (dla części 2) do wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1: Dostawa 100 zestawów komputerowych klasy PC;

Część 2: Dostawa 100 zestawów komputerowych klasy PC.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Wymagane jest zapewnienie minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

Termin składania ofert/wniosków

22 lutego 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 stycznia 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-03-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-15 13:18 - www (Aktualizacja)