Zamówienie: ZOU-XII.271.33.2018.LS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.33.2018.LS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 13 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wyposażenie placówek oświatowych

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-06

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Szałek
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-18 12:18 - Załącznik nr 2 do Umowy część 2 (Wprowadzenie informacji)