Zamówienie: ZOU-XII.271.35.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.35.2019.MC
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 1 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Głogowska 26 oraz zabudowa szybu w systemie płyt Compacmel Plus Ignifugo

Termin składania ofert/wniosków

25 marca 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-16

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-24 13:02 - 35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BIP (Wprowadzenie informacji)