Zamówienie: ZOU-XII.271.40.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.40.2019.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Doradztwo finansowe w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 marca 2019 do godz. 09:45

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-29

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-01

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-12 15:18 - Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o zachowaniu poufności (Wprowadzenie informacji)