Zamówienie: ZOU-XII.271.41.2019.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.41.2019.JW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa pielęgnacji zieleni przy budynkach Urzędu Miasta Poznania wraz z nasadzeniem roślin.

Termin składania ofert/wniosków

22 marca 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-10

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-09 14:04 - 41_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_09.05.2019 (Wprowadzenie informacji)