Zamówienie: ZOU-XII.271.5.2018.KW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.5.2018.KW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 stycznia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa (Cannes, Francja) zabudowy stoiska targowego wraz z obsługą dla Miasta Poznania o powierzchni 58 m2 wraz z wyposażeniem, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego.

Termin składania ofert/wniosków

24 stycznia 2018 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 stycznia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-24

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyny Woźniak
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-09 15:16 - k (Aktualizacja)