Zamówienie: ZOU-XII.271.52.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.52.2018.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki

Termin składania ofert/wniosków

28 maja 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-28

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-30

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-12

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-08-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-09 12:40 - www (Aktualizacja)