Zamówienie: ZOU-XII.271.55.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.55.2018.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Poznania, ich rodzin oraz osób towarzyszących.

Termin składania ofert/wniosków

18 maja 2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-05-24

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-05-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-15 14:39 - zmiana terminu otwarcia ofert (Aktualizacja)