Zamówienie: ZOU-XII.271.59.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.59.2018.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 26 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 80 notebooków

Termin składania ofert/wniosków

4 czerwca 2018 do godz. 09:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-10 15:28 - . (Aktualizacja)