Zamówienie: ZOU-XII.271.59.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.59.2019.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa z montażem narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

Termin składania ofert/wniosków

18 września 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

31 lipca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-09-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-09-19

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-30 16:21 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)