Zamówienie: ZOU-XII.271.63.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.63.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 19 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

Termin składania ofert/wniosków

16 lipca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

19 kwietnia 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-16

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-17

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-02

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-08

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-07-22

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-09-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-24 09:13 - www (Wprowadzenie informacji)