Zamówienie: ZOU-XII.271.64.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.64.2018.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 11 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa zdalnego monitoringu elektronicznego

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-05-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-11 14:02 - publikacja dokumentów (Usunięcie elementu)