Zamówienie: ZOU-XII.271.65.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.65.2018.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 maja 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10

Termin składania ofert/wniosków

29 czerwca 2018 do godz. 09:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-19

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-19 13:04 - 65 Informacja o wyborze (Wprowadzenie informacji)