Zamówienie: ZOU-XII.271.65.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.65.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 21 czerwca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowaniaśrodków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Termin składania ofert/wniosków

23 lipca 2019 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 czerwca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-23

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-08-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-21 08:31 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (Wprowadzenie informacji)