Zamówienie: ZOU-XII.271.67.2018.LS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.67.2018.LS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań ankietowych dotyczących codziennych zachowań transportowych wśród mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu i potoków pasażerskich. Wyniki należy opracować i wykorzystać do aktualizacji i kalibracji "modelu ruchu aglomeracji poznańskiej" (obejmującego obszar: Miasto Poznań + 17 gmin należących do Powiatu Poznańskiego) będącego w posiadaniu Zamawiającego.

 Szczegółowe wytyczne zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Termin składania ofert/wniosków

18 maja 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-04

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-07-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-17 11:51 - zamieszczenie-67_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Wprowadzenie informacji)