Zamówienie: ZOU-XII.271.68.2018.LS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.68.2018.LS
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 7 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla budowy wolnostojącej ścianki do boulderingu oraz stanowiska do slackline wraz z realizacją w rejonie ul. Głównej  w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-25

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-07-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Szałek
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 10:13 - INSTRUKCJA - otwieranie załączników spakowanych za pomocą programu WinRAR (Wprowadzenie informacji)