Zamówienie: ZOU-XII.271.69.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.69.2018.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 maja 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych

Termin składania ofert/wniosków

15 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-06-20

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-06-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-11 10:39 - www (Wprowadzenie informacji)