Zamówienie: ZOU-XII.271.7.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.7.2019.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta

Termin składania ofert/wniosków

5 marca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

8 stycznia 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-31 10:00 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)