Zamówienie: ZOU-XII.271.70.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.70.2018.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 8 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie terenów przekazanych osiedlom

Termin składania ofert/wniosków

20 czerwca 2018 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-21

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-07-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-15 13:22 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)