Zamówienie: ZOU-XII.271.73.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.73.2018.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 21 maja 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia
dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"

Termin składania ofert/wniosków

26 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

16 maja 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 08:04 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)