Zamówienie: ZOU-XII.271.73.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.73.2019.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 24 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

Termin składania ofert/wniosków

27 maja 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

19 kwietnia 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-15 12:01 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)