Zamówienie: ZOU-XII.271.80.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.80.2018.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wraz z montażem systemu informacji wizualnej dla projektu "Plażojada", z poniższym zakresem prac, zgodnie z dokumentacją projektową:

·     54 drogowskazy , w tym pióra drogowskazów w łącznej ilości: 257 sztuk  zamieszczone w konfiguracji opisanej w Projekcie Oznakowania na 54 słupkach
-    11 pylonów

Termin składania ofert/wniosków

19 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-03

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-07-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-11 13:17 - www (Wprowadzenie informacji)