Zamówienie: ZOU-XII.271.80.2019.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.80.2019.JW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 9 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę mebli biurowych do siedziby Osiedla Fabianowo-Kotowo

Termin składania ofert/wniosków

23 maja 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 maja 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-12

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-06-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-17 13:15 - zmiana (Aktualizacja)