Zamówienie: ZOU-XII.271.82.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.82.2018.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Termin składania ofert/wniosków

15 czerwca 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 czerwca 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-05 11:34 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)