Zamówienie: ZOU-XII.271.82.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.82.2019.MA
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 12 czerwca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

26 sierpnia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-11-06

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-11-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-09 15:03 - zmiana daty składania ofert (Aktualizacja)