Zamówienie: ZOU-XII.271.87.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.87.2018.JW
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 czerwca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-11

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-07-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-31 14:52 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)