Zamówienie: ZOU-XII.271.95.2017.MK

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.95.2017.MK
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 29 sierpnia 2017
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


na usługi szkoleniowe w projektach edukacyjnych ZIT

znajduje się w zakładce Komunikaty/Inne ogłoszenia - zamówienie na usługi społeczne:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/zou-xii-271-95-2017-mk,c,8460/zou-xii-271-95-2017-mk,109420.html

Termin składania ofert/wniosków

23 stycznia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 sierpnia 2017

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-22

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-02-12

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magda Krawczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-26 07:44 - publikacja umowy (Wprowadzenie informacji)