Zamówienie: ZOU-XII.271.95.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.95.2019.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

24 czerwca 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-06-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-11 13:09 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Udostępnienie zasobów (Wprowadzenie informacji)