Zamówienie: ZOU-XIV.271.104.2013.HS1

Sygnatura zamówienia: ZOU-XIV.271.104.2013.HS1
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 maja 2013
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługa platformy cyfrowej (elektronicznej platformy szkoleniowej) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

25 lipca 2013 do godz. 08:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

28 maja 2013

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2013-08-08

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2013-09-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Hanna Sobkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2013-07-02 13:31 - h (Aktualizacja)