Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

IMIENNA LISTA KANDYDATÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI

IMIENNA LISTA KANDYDATÓW DO MIEJASKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI WRAZ OPISEM W ZAŁĄCZNIKU

od 2018-11-16 do 2018-12-10

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 22/2019

Poznań, 16 listopada 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.9.2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 22/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)"

w 2019 roku

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-)Joanna OlenderekZ-ca Dyrektora Wydziału

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 21/2019

Poznań, 16 listopada 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.8.2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 21/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)"

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-)Joanna Olenderek

Z-ca Dyrektora Wydziału

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 16/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 998 ze zm.), oraz uchwały
Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA      

W OBSZARZE

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ROKU 2019

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 5/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2019 ROKU

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 7/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2019 ROKU

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 6/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2019 ROKU

od 2018-11-16 do 2018-12-07

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania
na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2019 ROKU

od 2018-11-16 do 2018-12-07

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie

        Poznań, 14 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.48.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Taksówka dla seniora

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Medycyna Polska

Termin realizacji zadania:

21.11.2018 r. - 31.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 20.11.2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-11-14 do 2018-11-20

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie

        Poznań, 14 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.46.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Andrzejki i Katarzynki dla Seniorów z Klubu Seniora Górczyn - niezapomniany wieczór integracyjny

Nazwa oferenta:

Fundacja WIELSPIN - REHA

Termin realizacji zadania:

27.11.2018 r. - 07.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 20.11.2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-11-14 do 2018-11-20

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie

        Poznań, 13 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.47.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie Wigilijne seniorów z os. Winiary

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie ETAP

Termin realizacji zadania:

10.12.2018 r. -20.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 19.11.2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-11-13 do 2018-11-19

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku" pod tytułem "Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami oiekuńczymi zgodnie  z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)",

na podstawie zarządzenia nr 762/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.10.2018 r.

od 2018-11-05 do 2018-12-31

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2019

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 i 2020 na realizację zadania publicznego pn: "Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie Miasta Poznania placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego z terminem realizacji 1 stycznia 2019 - 31 marca 2020", ogłoszonym w dniu 2 listopada 2018r. zmienia sie treść:

w pkt I Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przekazanie dotacji na powierzenie wyżej wymienionych zadań zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450). Realizacja zadania musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720).

w pkt IV ppkt 1 Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 30.11.2018 r.

w pkt IV ppkt 2 Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy ul. 3 Maja 46, 61 - 728 Poznań w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl tzn. do 05.12.2018 r. do godz. 15:30.

w pkt V ppkt 1 Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym do 19.12.2018 r.

w pkt VI ppkt 3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania.

Pozostała treść ogłoszenia i warunki konkursu pozostają bez zmian. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia konkursu po wprowadzonych zmianach. 

Wszelike uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marleny Awuku (pracownik komórki UMP) tel. 61 878 57 67, e-mail marlena_awuku@um.poznan.pl

od 2018-11-09 do 2018-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zadanie:

1. Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż

Na podstawie Zarządzenia Nr 701 / 2018 / P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9.10.2018

od 2018-10-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku".

na podstawie zarządzenia nr 602/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2018 r

od 2018-09-06 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (X edycja)

na podstawie zarządzenia nr 627/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 roku.

od 2018-09-04 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 71/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 71/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (IX edycja)

na podstawie zarządzenia nr 628/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 roku.

od 2018-09-04 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (VIII edycja - ALKOHOL)

na podstawie zarządzenia nr 612/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

od 2018-08-31 do 2018-12-31

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. Dodatkowo, załącznikiem do Sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2017 rok. Zestawienie jest w formie tabelki Excel, co pozwala na swobodne sortowanie i filtrowanie danych pod różnymi kątami.

Zachęcamy do lektury.

od 2018-05-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na zadanie:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

od 2018-07-01 do 2019-12-31