Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 65/2019 - żłobki niepubliczne

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2019 i 2020 ROKU

  1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nazwa zadania publicznego

1. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców)

2. Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych)

Kalkulacja dofinansowania w żłobkach niepublicznych:

a) w 2019 r.

Przedsiębiorcy: 1983 miejsca x 600,00 zł x 4 miesięce= 4 759 200,00 zł

Organizacje pozarządowe: 116 miejsc x 600,00 zł x 4 miesięce= 278 400,00 zł

b) w 2020 r.

Przedsiębiorcy: 1983 miejsca x 600,00 zł x 8 miesięcy= 9 518 400,00 zł

Organizacje pozarządowe: 116 miejsc x 600,00 zł x 8 miesięcy= 556 800,00 zł

od 2019-05-22 do 2019-06-12

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                                                                                 Poznań, 20.05.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-II.525.6.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Festyn  "Krok w przyszłość Szpital Degi Dzieciom"

Nazwa oferenta:

Fundacja NeurOstArt

Termin realizacji zadania:

14.06-1.07.2019 r.             

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Sylwii Błociszewskiej tel: 61 878 56 32,
e-mail: sylwia_blociszewska@um.poznan.pl  lub kierownika Oddziału  - p. Urszuli Piaszczyńskiej tel: 61 878 54 80, e-mail: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

w terminie 27 maja 2019 r.

od 2019-05-20 do 2019-05-27

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                                                                             Poznań, 20.05.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-II.525.7.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia na działce- Piknik dla Seniorów

Nazwa oferenta:

Kultura i Zdrowie w Rodzinnych Ogrodach

Termin realizacji zadania:

06.06.-23.06.2019             

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Sylwii Błociszewskiej tel: 61 878 56 32,
e-mail: sylwia_blociszewska@um.poznan.pl  lub kierownika Oddziału  - p. Urszuli Piaszczyńskiej tel: 61 878 54 80, e-mail: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

w terminie 27 maja 2019 r.

od 2019-05-20 do 2019-05-27

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023".

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023".

Poznań 20. maja 2019 r.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że komisja konkursowa powołana zarządzeniem
Nr 425/2019/P z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023 ", podczas posiedzenia w dniu 15 maja 2019 r. nie rozstrzygnęła wyżej wymienionego konkursu ofert, a tym samym nie wyłoniła realizatora programu będącego przedmiotem konkursu.         
Do konkursu została zgłoszona jedna oferta, która w ocenie komisji konkursowej nie spełniła wymogów formalnych. W związku z tym oferta nie została dopuszczona do dalszego etapu postępowania konkursowego.          

od 2019-05-20 do 2019-06-30

o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KOMUNIKAT

o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                   Poznań, 20. 05. 2019Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: 160410

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Konferencja "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce"

Nazwa oferenta: Fundacja Wzajemnej Pomocy Barka

Termin realizacji zadania: 06. 06. 2019 - 31. 07. 2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/00)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Krzysztof Napierała, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania,   tel.: 61 878 57 34, e-mail: krzysztof_napierala@um.poznan.pl w terminie do 27. 05. 2019 (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2019-05-20 do 2019-05-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-05-10 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-05-09 do 2019-07-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 47/2019

ZARZĄDZENIE NR 379/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 kwietnia 2019r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2019) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

od 2019-04-25 do 2019-09-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 44/2019

Zarządzenie nr 380/2019/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego: asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projetku "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-04-18 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwrtego konkursu ofert 52/2019

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 369/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

od 2019-04-15 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwrtego konkursu ofert 36/2019

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 370/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

od 2019-04-15 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu 45/2019

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: wsparciu osób niepełnosprawnych w poprawie samodzielności poprzez specjalistyczne świadczenie usług aystenckich i rehabilitacyjnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-04-12 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-04-12 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 50/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 50/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-04-12 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-03-18 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarzadzenia Nr 120/P/2019 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2019 roku

od 2019-03-01 do 2019-12-31

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 27 listopada 2019
Cel został  określony w załaczniku
Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni kalendarzowych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2 grudnia 2019 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe
2. Stary Grunwald
3. Chartowo
4. Św. Łazarz
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona - powody zostały określone w załączniku.
W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

od 2019-02-15 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontarciacie, w 2019 roku

na podstawie zarządzenia nr 28/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 stycznia 2019 roku

od 2019-01-24 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019-zarządzenie zmieniające

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze :Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku,

na podstawie zmieniającego zarządzenia nr 27/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2019 roku.

od 2019-01-21 do 2019-12-31

Rozstrzygniecie naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

W dniu 28.12.2018 roku Komisja ds. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3 grudnia 2018 roku przez Miasto Poznań/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu   (poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18) dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu dotyczącym ww. naboru.

od 2018-12-31 do 2019-12-31