Komunikat: Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-03-20 do 2019-03-22

Treść

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku - na realizację zadań publicznych:     

"Edukacja prowadzona w kierunku ochrony słuchu".

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jadwiga Kulikowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-21 15:11 - Jadwiga Kulikowska (Aktualizacja)