Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-11-13 do 2018-11-19

Treść

        Poznań, 13 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.47.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie Wigilijne seniorów z os. Winiary

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie ETAP

Termin realizacji zadania:

10.12.2018 r. -20.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 19.11.2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Dembska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-09 11:01 - komunikat (Wprowadzenie informacji)