Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: Prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

na podstawie zarządzenia nr 1002/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-31 11:52 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019 (Aktualizacja)