Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: Asystent osoby z niepełnosprawością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

na podstawie zarządzenia nr 1001/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-31 11:35 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019 (Aktualizacja)