Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-01-24 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontarciacie, w 2019 roku

na podstawie zarządzenia nr 28/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 stycznia 2019 roku

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Dembska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-23 15:23 - rozstrzygnięcie (Aktualizacja)