Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-03-01 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarzadzenia Nr 120/P/2019 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2019 roku

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Musiej
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-28 14:54 - Monika Musiej - edycja redakcyjna (Aktualizacja)