Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-11-05 do 2018-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku" pod tytułem "Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami oiekuńczymi zgodnie  z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)",

na podstawie zarządzenia nr 762/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.10.2018 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Musiej
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-05 11:09 - Monika Musiej wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)