Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019-zarządzenie zmieniające

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-01-21 do 2019-12-31

Treść

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze :Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku,

na podstawie zmieniającego zarządzenia nr 27/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Dembska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-17 14:39 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 8/2019 (Wprowadzenie informacji)