Oferta: DS. KONTROLI

Data publikacji: 2018-06-05
Nr ref.: ZSS/110/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: DS. KONTROLI

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-29

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie kontroli niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • opracowywanie wyników kontroli, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych z przeprowadzonych kontroli

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie na stanowiskach kontroli lub audytu
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik prowadzenia kontroli
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy z zakresu finansów, rachunkowości, audytu wewnętrznego, przeprowadzania kontroli
 • znajomość przepisów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy okazać na rozmowie kwalifikacyjnej"

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga częstych i bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy i delegacjami służbowymi; miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_ZZS_110.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-29 13:06 - Informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)