Oferta: DS. NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: ZSS/5/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: DS. NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Informacje dodatkowe: (praca na czas określony - ok. 1 rok)

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-05-29

Zakres podstawowych czynności

 • zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, m. in. obsługa Komisji Konkursowej, przygotowywanie umów, prowadzenie kontroli merytorycznej dot. prawidłowości realizacji zleconych zadań
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zarejestrowanych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów
 • przyjmowanie mieszkańców Poznania w sprawie skarg i wniosków oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających zasadność skarg i interwencji dot. działań placówek opieki nad dziećmi do lat 3

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - nauki społeczne, ekonomiczne
 • doświadczeni w pracy związanej z procesem udzielania i rozliczania dotacji
 • znajomość przepisów dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi osobami; wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy na delegacje; dostęp do miejsca pracy dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZSS_5_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Kuśnierz
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-29 09:51 - info o naborze (Aktualizacja)