Oferta: DS. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Data publikacji: 2018-01-05
Nr ref.: ZSS/4/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: DS. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-14

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej powiązanych z "Poznańskim Programem Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2019"
 • przeprowadzanie oceny zasobów, zakresu i poziomu usług w obszarze pieczy zastępczej
 • wspomaganie i monitorowanie zakresu usług świadczonych przez miejskie i działające na zlecenia Miasta placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • prowadzenie oceny zasobów, zakresu i poziomu świadczonych usług w obszarze wspierania rodzin w placówkach wsparcia dziennego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - nauki społeczne
 • co najmniej rok doświadczenia w instytucjach lub organizacjach działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • wiedza o funkcjonowaniu placówek pieczy zastępczej
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu dotacji
 • kursy/studia podyplomowe z zakresu negocjacji, mediacji, pomocy społecznej

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga częstych i bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy i delegacjami służbowymi; miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZSS_4_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Kuśnierz
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-14 10:22 - wynik naboru 4/2018 (Aktualizacja)