Zamówienie: XILO.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: XILO.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań
kontakt: 61 867-34-16
email: info@lo11.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi  i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

29 maja 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Szaflińska-Gryń
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 13:19 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)