XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu (XV LO)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Lach
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
sekretariat@zso15poznan.pl
www.xvlopoznan.pl

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwała Nr XLV/777/VII/2017 z dnia 28 marca 2017r. Rada Miasta Poznania w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjanych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2018

80110 -  1.468.564,00   

80120 -  2.468.456,00

80146 -       5.570,00

80195 -      77.226,00

WRD -        56.500,00

Wartość posiadanego mienia

1stan na 01.01.2018r.

wartość brutto

Srodki trwałe  - 7.157.387,77

Pozostałe środki trwałe - 763.659,21

Zbiory biblioteczne - 125.261,92

Wartości niematerialne i prawne - 46.771,06

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Lach
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-07 09:40 - UMOWA ZLECENIE, BARBARA SZAWARA (Wprowadzenie informacji)