Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zakład Lasów Poznańskich

Komunikat Termin ważności

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJA O  WYNIKU PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich  informuje, że ogłoszony w dniu  04 grudnia 2018 r. przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 5 lat  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania znajdującej się na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w leśnictwie Antoninek przy            ul. Warszawskiej (przed wejściem na cmentarz), obręb Główna, ark.33, dz. nr 1/11cz.,  KW  nr PO2P/00115927/4, o powierzchni: 3530 m2, z przeznaczeniem  pod urządzenie miejsc parkingowych, został zamknięty.

Przetarg pisemny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2 w Poznaniu.

Liczba firm dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto : 7.060,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu : 10.160,00 zł plus należny podatek VAT.

Dzierżawcą nieruchomości został:

Tadeusz Anioła zamieszkały w Poznaniu.

od 2019-01-14 do 2019-01-22