Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zakład Lasów Poznańskich

Komunikat Termin ważności

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

działając na podstawie art. 4d ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (T. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (T. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2129  ze zmianami)

ZAKLAD LASÓW POZNAŃSKICH

ul. Ku Dębinie 2

61-492 Poznań

informuje o udzielanym zamówieniu w przedmiocie: pozyskania drewna w roku 2020 w lasach komunalnych Miasta Poznania - 3 części zamówienia - CPV: 77210000-5.

Zamawiający (ZLP) w dniu 10 października 2019 r. skierował do wybranych przez siebie

6 podmiotów zapytanie ofertowe z terminem składania ofert na dzień

 23 października 2019 r. godz.10:00.

od 2019-10-10 do 2019-10-23

Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zakład Lasów Poznańskich informuje, że w dniu 10 października 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie ZLP w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie 2 oraz w UMP przy Placu Kolegiackim 17,na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

od 2019-10-10 do 2019-10-31

Sprawozdanie finansowe za 2018

Bilans za 2018

od 2019-04-30 do 2020-05-31