Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOLiRM.IV/381-07/19 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

25/10/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-05/19 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem.

29/10/2019